انگشت چکشی یا آسیب عضلانی و پارگی تاندون

انگشت چکشی انگشت چکشی، یک مشکل رایج برای بازیکنان بیسبال، آسیب به تاندون نوک انگشت شما است. ممکن است متوجه شوید که نتوانید به طور کامل انگشت خود را صاف کنید و ممکن ا...
سندرم شوگرن

سندرم شوگرن را بشناسید،اختلال خودایمنی مزمن

سندرم شوگرن سندرم شوگرن یک اختلال مزمن است که باعث تولید ناکافی رطوبت در غدد خاصی از بدن از جمله غدد تولید کننده بزاق و اشک آور می شود.  ریه ها، روده و سایر اندام ها ک...
مننژیت(Meningitis)

مننژیت(Meningitis) و انواع آن را بشناسید

مننژیت(Meningitis) چیست؟ مننژیت التهاب مننژ است. مننژ سه غشاء را که تحت پوشش هستند مغز و طناب نخاعی . مننژیت می تواند در صورت آلوده شدن مایعات اطراف مننژ رخ دهد. شایعترین ع...