مننژیت(Meningitis)

مننژیت(Meningitis) و انواع آن را بشناسید

مننژیت(Meningitis) چیست؟ مننژیت التهاب مننژ است. مننژ سه غشاء را که تحت پوشش هستند مغز و طناب نخاعی . مننژیت می تواند در صورت آلوده شدن مایعات اطراف مننژ رخ دهد. شایعترین ع...
بیماری پاژه(Paget's disease)

بیماری پاژه(Paget’s disease)-اختلال شایع استخوانی

بیماری پاژه(Paget’s disease) چیست؟ بیماری پاژه استخوان یک بیماری اسکلتی مزمن و به تدریج پیشرونده از تخریب سریع غیر طبیعی استخوان (استئولیتیک) و اصلاح (استئوبلاستیک) است.  ا...