اختلال طیف اوتیسم(ASD)

اختلال طیف اوتیسم(ASD) چیست و چه تفاوتی با اوتیسم دارد؟

اختلال طیف اوتیسم(ASD) چیست؟ اختلال طیف اوتیسم(ASD) یک وضعیت مرتبط با رشد مغز است که بر نحوه درک و معاشرت فرد با دیگران تأثیر می گذارد و باعث ایجاد مشکلاتی در تعامل اجتم...