بیماری پاژه(Paget's disease)

بیماری پاژه(Paget’s disease)-اختلال شایع استخوانی

بیماری پاژه(Paget’s disease) چیست؟ بیماری پاژه استخوان یک بیماری اسکلتی مزمن و به تدریج پیشرونده از تخریب سریع غیر طبیعی استخوان (استئولیتیک) و اصلاح (استئوبلاستیک) است.  ا...
کیفوز(Kyphosis)

کیفوز(Kyphosis) یا گوژپشتی چیست؟ -قوز ستون فقرات

کیفوز(Kyphosis) یا گوژپشتی،بررسی اجمالی کیفوز(Kyphosis) انحنای ستون فقرات است که باعث می شود قسمت بالای پشت گردتر از حالت طبیعی باشد. هرکسی تا حدی در ستون فقرات خود انحنا دا...