بیماری هانتینگتون

هانتینگتون یک اختلال مغزی ژنتیکی

چشم انداز بیماری هانتینگتون یک اختلال مغزی غیر قابل درمان و ارثی است که به سلول های مغز آسیب می رساند. این تأثیر گسترده ای دارد و بر حرکت، تفکر و خلق و خوی تأثیر می گذ...