صافی کف پا

صافی کف پا در کودکان و بزرگسالان چگونه است؟

صافی کف پا چیست؟ صافی کف پا که pes planus نیز نامیده می شود ، حالتی  است که بر اثر از بین رفتن قوس پا و تماس کامل یا تقریباً کامل با زمین رخ می دهد. این بیماری ممکن است مادر...