بازی درمانی

خدمات بازی‌درمانی با به کارگیری مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزارهای بازی به منظور درمان مشکلات رفتاری و درمان کودکان مانند اوتیسم، اضطراب، اختلالات یادگیری است که ...