زانو درد

زانو درد چیست؟ زانو درد یک بیماری رایج است که افراد در هر سنی را تحت تاثیر قرار می دهد. زانو درد ممکن است نتیجه یک آسیب، مانند پارگی رباط یا پارگی غضروف باشد. زانو درد...

کار درمانی فلج ارب در کودکان

فلج ارب چیست؟ فلج ارب، یا فلج شبکه بازویی، اغلب نتیجه زایمان دشوار است، زمانی که گردن نوزاد در طول فرآیند زایمان کشیده می‌شود. آسیب های فلج ارب چیست؟  آسیب ناشی از ف...