کاردرمانی اصفهان

دکتر کاردرمانی حرفه ای در اصفهان l متخصص کاردرمانی در اصفهان

درمان بزرگسالانی که در اثر برخی بیماریها دچار مشکلات جسمی-حرکتی شده اند، یا کودکانی که به طور مادرزادی دچار فلج ارب(Erb’s palsy)، فلج مغزی و … هستند، دغدغه بزرگی برای خا...