در قسمت اول توانبخشی در ناهنجاری های جسمی  با زانوی ضربدری و روش های درمان آن آشنا شدیم حال میخواهیم یک سری از تمرینات فیزیکی را برای ببود این عارضه در اینجا معرفی کنیم.

نمونه ی از تمرینات برای  زانو ضربدری:

توجه داشته باشید که همان طور که در قسمت قبل ذکر شد یکی از دلایل عارضه ی زانوی ضربدری ممکن است صاف بودن کف پا باشد که تمرینات مرتبط با آن برای اختصار مطلب در ادامه ذکر نخواهد شد.

۱-چهار زانو نشستن:

ساده ترین تمرین برای رف زانوی ضربدری چهارزانو نشستن است که باعث کشیدگی عضلات داخلی میشود، برای سخت تر کردن تمرین میتوانید چهارزانو نشستن را با نشستن پروانه ای به سبک یوگایی جایگزین کنید.

۲-فشار به دیوار مجاور:

در این تمرین باید بخش خارجی زانو را به دیوار فشار بدهید.

۳- پلانک از کنار:

این تمرین علاوه بر تقویت عضلات پهلو، برای رفع زانوی ضربدری بسیار مفید است.

۴- لانج از پشت:

یک نیم قدم به سمت عقب بر میداریم و طوری که زانوی جلویی ۹۰ درجه باشد وزن خود را به سمت پایین رها میکنیم.

۵-بلند کردن یک یا دو پا در حالت خوابیده به پهلو:

این تمرین برای تقویت عضلات دور کننده ی ران بسیار مفید است.

۶-بالا رفتن از پله به پهلو:

مطابق شکل زیر به تقویت عضلات بیرونی زانو کمک میکند.

۷- چرخش خارجی در لگن:

در حالت خوابیده به کنار و با زانوی خم انجام میشود که برای تقویت عضلات خارجی زانو مفید است.

۸-اسکوات با کش های الاستیک:

برای تقویت عضلات داخل ران بسیار مفید است.

مرکز تخصصی توانبخشی توان افزای اصفهان پذیرای مراجعین عزیز در حوزه ی های مختلف توانخشی جسمی و ذهنی میباشد. همچنین به دلیل شیوع کرونا این مرکز درمان آنلاین را نیز آغاز کرده که میتوانید با تماس با شماره ی ۰۹۳۷۳۸۳۴۶۰۴ از شرایط آن اطلاع کسب کنید.

 

منبع:

KNEE VALGUS AND PHYSIOTHERAPY : (Genu Valgum)