فلج ارب

فلج اِرب در نوزادان و کودکان چه مشکلاتی ایجاد میکند؟

فلج اِرب(ERBS PALSY) فلج ارب ضعف عضلانی در بازو یا شانه است که می تواند در نتیجه آسیبی که در هنگام تولد یا بعد از آن در زندگی ایجاد می شود رخ دهد. در نوزادانی که شانه های خو...