تنگی کانال نخاعی را بیشتر بشناسید.علائم،نشانه ها و درمان

تنگی کانال نخاعی تنگی نخاع ، باریک شدن فضاهای ستون فقرات ، می تواند نخاع و ریشه های عصبی شما را از هر مهره خارج کند.  تغییرات مرتبط با سن در ستون فقرات شما یک علت شایع...