انسفالیت(Encephalitis)-عفونت ویروسی بافت مغز

انسفالیت(Encephalitis) -عفونت ویروسی بافت مغز

انسفالیت(Encephalitis) چیست؟ انسفالیت(Encephalitis) التهاب بافت مغز است. شایعترین علت آن عفونتهای ویروسی است.  در موارد نادر می تواند توسط باکتری ها یا حتی قارچ ها ایجاد شود. ور...