کاردرمانی جسمی

خدمات کاردرمانی جسمی با هدف بهبود عملکرد حرکتی، رشد جسمی و بهبود سطح استقلال در بهترین مراکز کاردرمانی اصفهان
پاچنبری

پاچنبری چیست؟مهمترین بدشکلی مادرزادی پا نوزادان

بررسی اجمالی پاچنبری طیفی از ناهنجاری‌های پا را توصیف می‌کند که معمولاً در بدو تولد وجود دارند (مادرزادی) که در آن پای کودک شما از شکل یا موقعیتش پیچ خورده است. در ف...
دررفتگی شانه

دررفتگی شانه چیست؟شایع ترین نوع دررفتگی

دررفتگی شانه دررفتگی شانه می تواند در اثر افتادن یا ضربه به شانه رخ دهد. تحرک شانه و مکانیسم توپ در حفره آن را به محتمل ترین مفصل بدن برای دررفتگی تبدیل می کند. بیشتر ...