پارالیزی-فلج شدن

فلج کامل(پارالیزی)-انواع و دلایل بروز فلجی

پارالیزی چیست؟ پارالیزی(Paralysis) یا فلجی به از دست دادن موقتی یا دائمی حرکت عضلانی ارادی در یک قسمت یا منطقه از بدن گفته می شود. افراد می توانند فلج موضعی ، عمومی ، جزئی...