سندرم لاندو کلفنر (LKS) چیست؟

سندرم لاندو کلفنر (LKS) سندرم لاندو-کلفنر (LKS) یک بیماری نادر مغزی است که باعث می شود کودکان توانایی صحبت کردن و درک زبان خود را از دست بدهند. کودکان مبتلا به LKS در طول خو...
پارگی رباط جانبی خارجی LCL

رباط جانبی خارجی زانو(LCL)،آسیب و پارگی لیگامان

آسیب و پارگی LCL LCL (رباط جانبی خارجی) یک نوار بافتی حیاتی در قسمت بیرونی زانوی شماست. ورزشکاران بیشتر احتمال دارد آن را پاره کنند و باعث درد زیاد و سایر علائم شود. پارگ...
اختلال هماهنگی رشدی

اختلال هماهنگی رشدی یا دیسپراکسی در کودکان

بررسی اجمالی اختلال هماهنگی رشدی (DCD)، همچنین به عنوان دیسپراکسی شناخته می شود، وضعیتی است که بر هماهنگی فیزیکی تأثیر می گذارد. باعث می شود کودک در فعالیت های روزانه...