کار درمانی فلج ارب در کودکان

فلج ارب چیست؟ فلج ارب، یا فلج شبکه بازویی، اغلب نتیجه زایمان دشوار است، زمانی که گردن نوزاد در طول فرآیند زایمان کشیده می‌شود. آسیب های فلج ارب چیست؟  آسیب ناشی از ف...

آب‌درمانی

خدمات آب درمانی در درجه اول برای تسکین علائمی مانند درد و سفتی در بهترین مرکز گفتار درمانی اصفهان (کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی توان‌افزا) ارائه میشود. آب درمانی...