کار درمانی فلج ارب در کودکان

فلج ارب چیست؟ فلج ارب، یا فلج شبکه بازویی، اغلب نتیجه زایمان دشوار است، زمانی که گردن نوزاد در طول فرآیند زایمان کشیده می‌شود. آسیب های فلج ارب چیست؟  آسیب ناشی از ف...

کاردرمانی سکته مغزی

کاردرمانی سکته مغزی سکته مغزی چیست؟ سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که یک رگ خونی در مغز به طور ناگهانی مسدود یا ترکیده شود و در نتیجه به بافت مغز آسیب وارد شود.اکثر سک...