پاچنبری

پاچنبری چیست؟مهمترین بدشکلی مادرزادی پا نوزادان

بررسی اجمالی پاچنبری طیفی از ناهنجاری‌های پا را توصیف می‌کند که معمولاً در بدو تولد وجود دارند (مادرزادی) که در آن پای کودک شما از شکل یا موقعیتش پیچ خورده است. در ف...