نوروپاتی

نوروپاتی محیطی یا اختلال عصبی را بشناسید

نوروپاتی محیطی دیابت یکی از علل اصلی نوروپاتی در ایالات متحده است، اگرچه دلایل بسیار دیگری نیز وجود دارد.  برخی از موارد نوروپاتی را می توان به راحتی درمان کرد و گا...