آتاکسی

آتاکسی یا مشکلات مخچه ای چه علائمی دارد؟

آتاکسی آتاکسی اصطلاحی است که برای گروهی از بیماری های عصبی استفاده می شود. انواع مختلفی از آتاکسی وجود دارد، از جمله: آتاکسی تلانژکتازی (AT)، آتاکسی اپیزودیک، آتاکسی...