هیدروسفالی در کودکان و بزرگسالان چگونه است؟

هیدروسفالی در یک نگاه هیدروسفالی تجمع مایعات بیش از حد در مغز و نخاع است. هیدروسفالی نوعی بیماری است که دلایل مختلفی دارد. هیدروسفالی مادرزادی (مادرزادی) از هر 1000 نو...