فلج بل

فلج بل را چگونه میتوان تشخیص داد؟

فلج بل چیست؟ فلج بل وضعیتی است که باعث ضعف یا فلج موقت عضلات صورت می شود. زمانی که عصب کنترل کننده ماهیچه های صورت شما ملتهب، متورم یا فشرده شود، ممکن است رخ دهد. این ...