پوکی استخوان(Osteoporosis) را بیشتر بشناسید

پوکی استخوان(Osteoporosis) را بیشتر بشناسید

پوکی استخوان(Osteoporosis) چیست؟ پوکی استخوان باعث ضعیف شدن استخوان ها می شود و در نتیجه شکستگی های ناگهانی و غیرمنتظره بیشتر می شود.  این بیماری غالباً بدون علائم و دردی ...