فلج بل

فلج بل را چگونه میتوان تشخیص داد؟

فلج بل چیست؟ فلج بل وضعیتی است که باعث ضعف یا فلج موقت عضلات صورت می شود. زمانی که عصب کنترل کننده ماهیچه های صورت شما ملتهب، متورم یا فشرده شود، ممکن است رخ دهد. این ...
آسیب رباط صلیبی خلفی زانو

آسیب رباط صلیبی خلفی زانو(PCL)،تشخیص و درمان آن

آسیب رباط صلیبی خلفی (PCL) رباط صلیبی خلفی (PCL) پای بالایی شما را به ساق پای شما متصل می کند. اگرچه PCL شما قوی تر و بزرگتر از رباط صلیبی قدامی شما (ACL) است، باز هم ممکن است آ...
دمانس عروقی

دمانس عروقی در بزرگسالان چگونه ظاهر میشود؟

دمانس عروقی(Vascular Dementia) دمانس عروقی که به نام زوال عقل چند انفارکتی نیز شناخته می شود، دومین علت شایع زوال عقل در افراد مسن است. از آنجایی که این بیماری مشخصات کمتری ن...