بیماری آلزایمر چیست؟-کاردرمانی بیماران آلزایمری چگونه است؟

بیماری آلزایمر چیست؟ شایع ترین نوع زوال عقل است. یک بیماری پیشرونده که با کاهش خفیف حافظه شروع می شود و احتمالاً منجر به از دست دادن توانایی ادامه مکالمه و پاسخ به م...