اسپوندیلولیستزیس

اسپوندیلولیستزیس یا مهره رانش چیست و چه علائمی دارد؟

اسپوندیلولیستزیس اسپوندیلولیستزیس(Spondylolisthesis) یک بیماری ستون فقرات است که باعث کمردرد می شود. زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از مهره‌ها، استخوان‌های ستون فقرات، از ج...