دررفتگی

دررفتگی مفاصل چگونه رخ میدهد و چه مشکلاتی ایجاد میکند؟

دررفتگی دررفتگی وضعیتی است که زمانی اتفاق می‌افتد که استخوان‌های مفصل از جای خود خارج شوند. یک مفصل می تواند به طور جزئی دررفته (subluxation) یا به طور کامل دررفته باشد. ...
آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی ،توانبخشی و درمان آنها

بررسی اجمالی آسیب های ورزشی آسیب های ورزشی در حین ورزش یا هنگام شرکت در  ورزش رخ می دهد. کودکان به ویژه در معرض این نوع آسیب ها هستند ، اما بزرگسالان نیز می توانند به ...