سندرم رت

سندرم رت چیست؟(Rett syndrome)،اخلال نافذ رشد

سندرم رت یک اختلال عصبی نادر است که تقریباً به طور انحصاری زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. یک جهش ژنی تصادفی باعث آن می شود. تقریباً همه بیماران در تمام طول زندگی خود ب...