کیست بیکر

کیست بیکر چگونه به زانو آسیب می رساند؟

کیست بیکر در یک نگاه کیست بیکر توده یا کیسه های پر از مایع است که در پشت زانو ایجاد می شود.  این وضعیت می تواند ناشی از آسیب زانو یا شرایطی مانند آرتریت باشد.  اگر کیس...
دیس آرتری

دیس آرتری اختلال گفتاری و حرکتی را بشناسید

دیس آرتری چیست؟ دیس آرتری یک اختلال گفتاری است که به دلیل ضعف عضلانی رخ می دهد. اختلالات گفتاری حرکتی مانند دیس آرتری ناشی از آسیب به سیستم عصبی است.  بسیاری از بیما...
همی پلژی

همی‌پلژی چیست؟-فلج کامل یک طرف بدن

تعریف همی پلژی همی پلژی وضعیتی است که در اثر آسیب مغزی یا آسیب نخاعی ایجاد می شود و منجر به فلج شدن یک طرف بدن می شود.  این باعث ضعف ، مشکلات در کنترل ماهیچه ها و سفتی...