CRPS

سندرم درد ناحیه‌ای پیچیده(CRPS) چیست؟

سندرم درد ناحیه‌ای پیچیده(CRPS) چیست؟ سندرم درد منطقه‌ای(ناحیه‌ای) پیچیده (CRPS) اصطلاحی گسترده است که درد و التهاب اضافی و طولانی مدت را در پی آسیب دیدگی بازو یا پا تو...