آرتروز پسوریازیس؛هر چیزی که باید در مورد آن بدانید

آرتروز پسوریازیس(PsA) چیست؟ آرتریت پسوریازیس (PsA) نوعی بیماری است که تورم و تورم مفاصل آرتروز را با پسوریازیس ترکیب میکند. پسوریازیس به طور معمول باعث ایجاد لکه های قر...