سندرم درد میوفاشیال-بیماری مزمن عضلانی

سندرم درد میوفاشیال-بیماری مزمن عضلانی

سندرم درد میوفاشیال چیست؟ سندرم درد میوفاشیال یک بیماری درد مزمن است که بر سیستم اسکلتی عضلانی تأثیر می گذارد. بیشتر افراد در برخی از مواقع درد عضلانی را تجربه می ک...