نارساخوانی

نارساخوانی یا ناتوانی کودکان در خواندن چیست؟

نارساخوانی نارساخوانی یک اختلال یادگیری است که شامل مشکل در خواندن به دلیل مشکلات در شناسایی صداهای گفتار و یادگیری نحوه ارتباط آنها با حروف و کلمات (رمزگشایی) است....
نارساخوانی

نارسانویسی یا ناتوانی نوشتن در کودکان چیست؟

نارسانویسی نارسا نویسی یا دیسگرافیا یک ناتوانی یادگیری است که با مشکلات نوشتن مشخص می شود، مانند اختلال در دست خط، املای ضعیف و مشکلات در انتخاب کلمات مناسب برای ا...