فتق دیسک کمر

فتق دیسک بین مهره‌ها،علائم و نشانه ها

فتق دیسک (دیسک لیز خورده، پارگی یا برآمدگی) فتق دیسک به عنوان دیسک لیز خورده، پارگی یا برآمدگی نیز شناخته می شود. این یکی از شایع ترین علل درد گردن، کمر و ساق پا است. ا...