توانبخشی در ناهنجاری های جسمی(قسمت اول): آشنایی با زانوی ضربدری و روش های درمان آن

زانوی ضربدری چیست؟ زانوی ضربدری عارضه ای ست که در آن زانو ها به اندازه ی غیر طبیعی به همدیگر نزدیک میشوند و حتی به هم مماس میشوند و پاها از هم فاصله گرفته و در یک خط م...