دمانس عروقی

دمانس عروقی در بزرگسالان چگونه ظاهر میشود؟

دمانس عروقی(Vascular Dementia) دمانس عروقی که به نام زوال عقل چند انفارکتی نیز شناخته می شود، دومین علت شایع زوال عقل در افراد مسن است. از آنجایی که این بیماری مشخصات کمتری ن...