دررفتگی

دررفتگی مفاصل چگونه رخ میدهد و چه مشکلاتی ایجاد میکند؟

دررفتگی دررفتگی وضعیتی است که زمانی اتفاق می‌افتد که استخوان‌های مفصل از جای خود خارج شوند. یک مفصل می تواند به طور جزئی دررفته (subluxation) یا به طور کامل دررفته باشد. ...
TMJ

اختلال مفصل گیجگاهی فکی(TMJ)

اختلال مفصل گیجگاهی فکی(TMJ) چیست؟ (TMJ) مخفف مفصل گیجگاهی فکی است.  مفاصل گیجگاهی فکی شما در دو طرف صورت شما ، درست جلوی گوش شما قرار دارند. TMJ ها استخوان فک پایین شما را ...