اختلال وسواس فکری-عملی

اختلال وسواس فکری-عملی یا OCD چگونه تشخیص داده میشود؟

اختلال وسواس فکری عملی اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) یک بیماری روانی است که باعث اضطراب می شود. افراد مبتلا به OCD دارای وسواس های غیرقابل کنترل (ترس ها، افکار یا تمایلات...