پارگی رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی یا آسیب ACL را بیشتر بشناسیم

پارگی رباط صلیبی آسیب ACL یک پارگی یا رگ به رگ شدن رباط صلیبی قدامی (ACL) است – یکی از نوارهای بافتی قوی که به اتصال استخوان ران (فمور) به استخوان ساق پا (درشت نی) کمک می کن...
دررفتگی شانه

دررفتگی شانه چیست؟شایع ترین نوع دررفتگی

دررفتگی شانه دررفتگی شانه می تواند در اثر افتادن یا ضربه به شانه رخ دهد. تحرک شانه و مکانیسم توپ در حفره آن را به محتمل ترین مفصل بدن برای دررفتگی تبدیل می کند. بیشتر ...
دررفتگی

دررفتگی مفاصل چگونه رخ میدهد و چه مشکلاتی ایجاد میکند؟

دررفتگی دررفتگی وضعیتی است که زمانی اتفاق می‌افتد که استخوان‌های مفصل از جای خود خارج شوند. یک مفصل می تواند به طور جزئی دررفته (subluxation) یا به طور کامل دررفته باشد. ...