کلینیک کاردرمانی، گفتاردرمانی و توانبخشی توان افزا؛ مرکزی جامع، متمرکز و تخصصی در حوزه توانبخشی است؛ که تلاش دارد با نوآوری های تکنولوژیک، درمان اختلالات جسمی، ذهنی، ارتوپدیک و گفتاری را در بالاترین سطح خود ارائه دهد.
درمان و ارتقای عملکرد مراجعان، انجام پژوهش های متعدد در زمینه توانبخشی و برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی محور فعالیت های گروه توان افزاست.
هدف کلینیک کاردرمانی، گفتاردرمانی و توانبخشی توان افزا، به ارمغان آوردن آرامش، توانمندی و هوشمندی با استفاده از دانش حوزه توانبخشی و همگام با درمان های روز دنیاست.