بورسیت چیست؟-بیماری های شایع مفصلی

بورسیت چیست؟ بورس ها کیسه های پر از مایعی هستند که در مورد مفاصل شما یافت می شوند.  آنها مناطقی را که تاندون ها ، پوست و بافت های عضلانی با استخوان ها رو به رو می شوند ...