بیش فعالی کودکان(ADHD) چیست؟-نقش کاردرمانی در بهبود آن

بیش فعالی(ADHD) چیست؟ ADHD یا ADD (اختلال کمبود توجه) بیماری است که در اوایل کودکی ظاهر می شود و توسط مجموعه ای از رفتارها باعث می شود کودک بی توجه ، تکانشی یا بیش فعالی باش...
کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال و درمان این کودکان

علت و مشکلات بیش فعالی بیش فعالی حدودا قبل از۷ یا ۸ سالگی شروع می شود. این گونه کودکان بیش فعال بی قرارند و توانایی آرام نشستن در یک جا را ندارند. معمولاً دستورات دیگ...