توانبخشی در ناهنجاری های جسمی(قسمت چهارم): تمرینات کاردرمانی در کایفوز یا قوز

در قسمت سوم توانبخشی در ناهنجاری های جسمی  با کایفوز و روش های درمان آن آشنا شدیم حال میخواهیم یک سری از تمرینات فیزیکی را برای بهبود این عارضه در اینجا معرفی کنیم. ...

توانبخشی در ناهنجاری های جسمی(قسمت سوم): کایفوز یا قوز چیست؟

کایفوز یا قوز عارضه ای است که ممکن است برای هر کدام از ما زنگ خطر خود را به صدا در آورده باشد. بسیار یاز افراد جامعه به دلیل وضعیت های بد نشستن یا دلایل دیگر به این عار...