هیپوتونی یا کاهش تون عضلانی را بشناسید

هیپوتونی در یک نگاه هیپونونی(Hypotonia) اصطلاح پزشکی برای کاهش تون عضله است. عضلات سالم هرگز کاملاً شل نمی شوند. آنها مقدار مشخصی از تنش و سفتی (تون عضلانی) را که می تواند...