هایپرلوردوز-انحنای غیر طبیعی ستون فقرات

هایپرلوردوز چیست؟-انحنای غیر طبیعی ستون فقرات

هایپرلوردوز چیست؟ ستون فقرات انسان به طور طبیعی منحنی است ، اما منحنی بیش از حد می تواند مشکلاتی ایجاد کند. هایپرلوردوز زمانی است که منحنی داخلی ستون فقرات در کمر ش...