نقرس چیست؟-هر چیزی که لازم است بدانید

نقرس چیست؟ نقرس بیماری است که شامل تجمع اسید اوریک در بدن است. حدود 95 درصد بیماران نقرس مرد هستند.  بیشتر مردان هنگام بروز نقرس بیش از 50 سال دارند. وقتی در خانم ها ات...