راشیتیسم،نرمی استخوان کودکان و بزرگسالان

راشیتیسم-نرمی استخوان در کودکان و بزرگسالان

راشیتیسم چیست؟ راشیتیسم نوعی بیماری استخوانی در دوران کودکی است که در آن استخوانها نرم شده و مستعد شکستگی و بی نظمی می شوند.  علت اصلی راشیتیسیم کمبود ویتامین D است ...