کاردرمانی ذهنی

خدمات کاردرمانی ذهنی با بکار گیری تکنیک‌های مختلف به ایجاد و تقویت مهارت‌های ذهنی کمک کرده و به درمان مشکلات ذهنی افراد دچار اختلالات ذهنی همانند اوتیسم، مشکلات ...