دیستروفی عضلانی:انواع،علائم و روش های درمانی

دیستروفی عضلانی چیست؟ دیستروفی عضلانی گروهی از بیماری های ارثی است که به مرور زمان به عضلات آسیب می رساند و ضعیف می شود. این آسیب و ضعف به دلیل کمبود پروتئینی به نام ...