استئومالاسی

استئومالاسی یا نرمی استخوان در بزرگسالان را بشناسید

استئومالاسی چیست؟ استئومالاسی نام بیماری است که در آن استخوان ها نرم و ضعیف می شوند.  این بدان معنی است که آنها می توانند راحت تر از حالت عادی خم شوند و بشکنند. شایع ...